Геометрія 9 клас Істер

Геометрія

Рік видання: 2017
Автори: О.С. Істер
Видавництво: Генеза
Кількість сторінок: 208
PDF (електронний підручник) 

Читати онлайн

Скачати 9_klas_geometrija_ister_2017.pdf
Зміст:
Шановні дев’ятикласники та дев’ятикласниці! 3
Шановні вчителі! 4
Шановні батьки! 4

Розділ 1. МЕТОД КООРДИНАТ НА ПЛОЩИНІ

§ 1. Координатна площина 6
§ 2. Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°. Тригонометричні тотожності 12
§ 3. Координати середини відрізка. Відстань між двома точками із заданими координатами 21
§ 4. Рівняння кола 29
§ 5. Рівняння прямої 35
Домашня самостійна робота № 1 46
Вправи для повторення розділу 1 47

Розділ 2. ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ

§ 6. Вектор. Модуль і напрям вектора. Колінеарні вектори. Рівність векторів 54
§ 7. Координати вектора 61
§ 8. Додавання і віднімання векторів 66
§ 9. Множення вектора на число 72
§ 10. Скалярний добуток векторів 78
Домашня самостійна робота № 2 86
Вправи для повторення розділу 2 88
Найвеличніший арифметик своєї епохи 92

Розділ 3. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ

§ 11. Теорема косинусів 94
§ 12. Теорема синусів 103
§ 13. Розв’язування трикутників. Прикладні задачі 110
§ 14. Формули для знаходження площі трикутника 119
Домашня самостійна робота № 3 131
Вправи для повторення розділу 3 133

Розділ 4. ПРАВИЛЬНІ МНОГОКУТНИКИ

§ 15. Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників 139
§ 16. Довжина кола. Довжина дуги кола 149
§ 17. Площа круга та його частин 156
Домашня самостійна робота № 4 162
Вправи для повторення розділу 4 164

Розділ 5. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ

§ 18. Переміщення (рух) та його властивості. Рівність фігур 169
§ 19. Симетрія відносно точки 174
§ 20. Симетрія відносно прямої 179
§ 21. Поворот 184
§ 22. Паралельне перенесення 189
§ 23. Перетворення подібності та його властивості. Подібність фігур 194
§ 24. Площі подібних фігур 202
Домашня самостійна робота № 5 206
Вправи для повторення розділу 5 208
Завдання для перевірки знань за курс геометрії 9 класу 215
Задачі підвищеної складності 216
Додаток 222
Відповіді, вказівки та розв’язання 227
Предметний покажчик 237

Оцінка
( Поки що оцінок немає )
Поділитись в соцмережах
Додати коментар