Біологія 9 клас Соболь

Біологія

Рік видання: 2017
Автор Соболь
Видавництво: Абетка
Кількість сторінок: 288
PDF (електронний підручник) 

Читати онлайн (укр)

Скачати 9_klas_biologija_sobol_2017.pdf
Зміст:
Як працювати з підручником? 3

ВСТУП

§ 1. Біологія як наука 4
§ 2. Біологічні системи. Біологічне пізнання 8

Тема 1. ХІМІЧНИЙ СКЛАД КЛІТИНИ ТА БІОЛОГІЧНІ МОЛЕКУЛИ

§ 3. Хімічний склад клітини. Неорганічні сполуки 12
§ 4. Вода та її властивості 16
§ 5. Органічні молекули живого. Біополімери 20
§ 6. Вуглеводи: властивості та роль 24
§ 7. Ліпіди: властивості та біологічна роль 28
§ 8. Білки, їхня організація та функції 32
§ 9. Нуклеїнові кислоти 36
§ 10. Молекулярний рівень організації життя 40
Узагальнення теми 1. Хімічний склад клітини та біологічні молекули 44
Самоконтроль знань 45

Тема 2. СТРУКТУРА КЛІТИНИ

§ 11. Клітина та її дослідження 46
§ 12. Клітина та її структура 50
§ 13. Клітинна мембрана 54
§ 14. Цитоплазма та основні клітинні органели 58
§ 15. Ядро: структурна організація та функції 62
§ 16. Різноманітність клітин 66
Узагальнення теми 2. Структура клітини 70
Самоконтроль знань 71

Тема 3. ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛІТИНИ

§ 17. Обмін речовин та енергії 72
§ 18. Розщеплення органічних речовин у живих організмах 76
§ 19. Клітинне дихання, його біохімічні механізми 80
§ 20. Фотосинтез: світлова та темнова фази 84
§ 21. Хемосинтез. Потік речовин, енергії та інформації з клітини 88
Узагальнення теми 3. Принципи функціонування клітини 92
Самоконтроль знань 93

Тема 4. ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СПАДКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

§ 22. Ген та його будова 94
§ 23. Геном про- та еукаріотів 98
§ 24. Хромосоми, їхні функції та будова 102
§ 25. Транскрипція. Основні типи РНК 106
§ 26. Генетичний код. Біосинтез білка 110
§ 27. Подвоєння ДНК. Репарація пошкоджень ДНК 114
§ 28. Поділ клітин. Клітинний цикл. Мітоз 118
§ 29. Мейоз. Рекомбінація ДНК 122
§ 30. Статеві клітини та запліднення 126
§ 31. Закономірності індивідуального розвитку 130
§ 32. Періоди онтогенезу в багатоклітинних організмів 134
Узагальнення теми 4. Збереження та реалізація спадкової інформації 138
Самоконтроль знань 139

Тема 5. ЗАКОНОМІРНОСТІ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК

§ 33. Генетика. Методи генетичних досліджень 140
§ 34. Закони Менделя. Домінування ознак. Розщеплення ознак 144
§ 35. Закони Менделя. Незалежне успадкування ознак 148
§ 36. Взаємодія генів 152
§ 37. Зчеплення генів. Кросинговер 156
§ 38. Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю 160
§ 39. Мінливість. Модифікаційна мінливість 164
§ 40. Комбінаційна та мутаційна мінливість 168
§ 41. Мутації. Мутагенез 172
§ 42. Медична генетика 176
Узагальнення теми 5. Закономірності успадкування ознак 180
Самоконтроль знань 181

Тема 6. ЕВОЛЮЦІЯ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

§ 43. Еволюція органічного світу 182
§ 44.Теорія еволюції 186
§ 45. Еволюційні чинники 190
§ 46. Популяція. Мікроеволюція. Вид. Видоутворення 194
§ 47. Макроеволюція 198
§ 48. Еволюція людини 202
§ 49. Походження та історичний розвиток життя 206
Узагальнення теми 6. Еволюція органічного світу. 210
Самоконтроль знань 211

Тема 7. БІОРІЗНОМАНІТТЯ

§ 50. Основи еволюційної філогенії та систематики 212
§ 51. Система органічного світу. Віруси 216
§ 52. Бактерії. Археї 220
§ 53. Еукаріоти 224
Узагальнення теми 7. Біорізноманіття 228
Самоконтроль знань 229

Тема 8. НАДОРГАНІЗМОВІ БІОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ

§ 54. Екосистема. Різноманітність екосистем 230
§ 55. Екосистеми та їх функціонування 234
§ 56. Екологічні чинники 238
§ 57. Середовище існування 242
§ 58. Екосистеми та їхня стабільність 246
§ 59. Біосфера як цілісна система 250
§ 60. Біосфера та її збереження 254
Узагальнення теми 8. Надорганізмові біологічні системи 258
Самоконтроль знань 259

Тема 9. БІОЛОГІЯ ЯК ОСНОВА БІОТЕХНОЛОПЇТА МЕДИЦИНИ

§ 61. Поняття про селекцію 260
§ 62. Методи селекції 264
§ 63. Біотехнологія 268
§ 64. Основи генетичної інженерії 272
§ 65. Генетично модифіковані організми (ГМО) 276
§ 66. Клітинна інженерія 280
Самоконтроль знань 284
Узагальнення курсу 285

Російстка мова навчання

Оцінка
( Поки що оцінок немає )
Поділитись в соцмережах
Додати коментар