Біологія 9 клас Андерсон

Біологія

Рік видання: 2017
Автори: Андерсон, Вихренко, Чернінський
Видавництво: Школяр
Кількість сторінок: 256
PDF (електронний підручник) 

Читати онлайн

Скачати 9_klas_biologija_anderson_2017.pdf

 

Зміст:
Шановні дев’ятикласники! 3
Вступ. § 1. Біологія – наука про живе. Рівні організації біологічних систем 5

Тема 1. ХІМІЧНИЙ СКЛАД КЛІТИНИ ТА БІОЛОГІЧНІ МОЛЕКУЛИ

9
З історії відкриттів 10
§ 2. Хімічний склад клітини. Неорганічні сполуки 11
§ 3. Органічні молекули. Біологічні макромолекули – біополімери 17
§ 4. Вуглеводи та ліпіди 21
§ 5. Білки: структурна організація та функції 25
§ 6. Ферменти, їх роль у клітині 29
Лабораторне дослідження властивостей ферментів 31
§ 7. Нуклеїнові кислоти: структурна організація та функції. АТФ 33
Цікавинки 37
Практична робота. Розв’язування елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот 38
Самоконтроль рівня навчальних досягнень з теми «Вступ. Хімічний склад клітини та біологічні молекули» 39

Тема 2. СТРУКТУРА КЛІТИНИ

43
З історії відкриттів 44
§ 8. Дослідження клітин 45
§ 9. Клітинна мембрана 49
§ 10. Цитоплазма й основні клітинні органели 53
§ 11. Ядро: будова і функції 57
§ 12. Типи клітин. Рослинна, тваринна та грибна клітини 59
Лабораторна робота. Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин 61
Цікавинки 62
Самоконтроль рівня навчальних досягнень з теми «Структура клітини» 63

Тема 3. ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛІТИНИ

67
З історії відкриттів 68
§ 13. Обмін речовин і перетворення енергії в клітині 69
§ 14. Біохімічні механізми дихання 71
§ 15. Фотосинтез. Його планетарна роль 75
§ 16. Хемосинтез 79
§ 17. Загальні принципи перетворення речовин у клітинах 81
Самоконтроль рівня навчальних досягнень з теми «Принципи функціонування клітини» 83

Тема 4. ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СПАДКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

87
З історії відкриттів 88
§ 18. Гени та геноми 89
§ 19. Транскрипція. Основні типи РНК 91
§ 20. Генетичний код 93
§ 21. Біосинтез білка 95
§ 22. Подвоєння ДНК 97
§ 23. Клітинний цикл. Мітоз 99
Лабораторне дослідження фаз мітозу (на прикладі клітин кореня цибулі) 100
§ 24. Мейоз 101
§ 25. Статеві клітини й запліднення 103
§ 26. Індивідуальний розвиток організмів 105
Практична робота. Розв’язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції 109
Цікавинки 110
Самоконтроль рівня навчальних досягнень з теми «Збереження та реалізація спадкової інформації» 111

Тема 5. ЗАКОНОМІРНОСТІ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК

115
З історії відкриттів 116
§ 27. Генетика як наука: історія та методи 117
§ 28. Основні генетичні поняття 119
§ 29. Закони Менделя 121
§ 30. Неменделівське успадкування ознак 125
§ 31. Зчеплене успадкування 129
§ 32. Форми мінливості. Спадкова мінливість 133
§ 33. Неспадкова мінливість 137
Лабораторне дослідження мінливості у рослин і тварин 138
§ 34. Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування 139
Практична робота. Складання схем схрещування 143
Проект. Складання власного родоводу та демонстрація успадкування певних ознак (за вибором учня) 144
Самоконтроль рівня навчальних досягнень з теми «Закономірності успадкування ознак» 145

Тема 6. ЕВОЛЮЦІЯ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

149
З історії відкриттів 150
§ 35. Еволюція та її докази. Відкриття Ч. Дарвіна 151
§ 36. Популяція як елементарна одиниця еволюції 155
§ 37. Видоутворення як етап еволюційного процесу 159
§ 38. Сучасні погляди на еволюцію 163
§ 39. Еволюція людини 167
§ 40. Світоглядні та наукові погляди на походження життя 171
Самоконтроль рівня навчальних досягнень з теми «Еволюція органічного світу» 175

Тема 7. БІОРІЗНОМАНІТТЯ

179
З історії відкриттів 180
§ 41. Основи еволюційної філогенії та систематики 181
§ 42. Різноманітність форм життя: віруси та прокаріоти 183
Практична робота. Порівняння будови та процесу розмноження  
клітинних та неклітинних форм життя 186
§ 43. Різноманітність еукаріотичних організмів 187
Самоконтроль рівня навчальних досягнень з теми «Біорізноманіття» 191

Тема 8. НАДОРГАНІЗМОВІ БІОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ

195
З історії відкриттів 196
§ 44. Екологічні фактори 197
§ 45. Екосистема. Різноманітність екосистем 201
§ 46. Харчові зв’язки та потоки енергії у екосистемах 203
§ 47. Біосфера як цілісна система 205
§ 48. Стабільність екосистем та причини її порушення 209
§ 49. Заходи щодо збереження біосфери 213
Цікавинки 216
Проект. Виявлення рівня антропогенного впливу в екосистемах своєї місцевості 216
Самоконтроль рівня навчальних досягнень з теми «Надорганізмові біологічні системи» 217

Тема 9. БІОЛОГІЯ ЯК ОСНОВА БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ

221
З історії відкриттів 222
§ 50. Одомашнення рослин і тварин. Поняття про селекцію 223
§ 51. Біотехнологія, її завдання та методи 227
§ 52. Генетична інженерія 229
§ 53. Клітинна інженерія 231
§ 54. Біологія і медицина 233
Самоконтроль рівня навчальних досягнень з теми «Біологія як основа біотехнології та медицини» 237
§ 55. Загальні властивості живих систем 241
Предметний покажчик 243
Джерела додаткової інформації 252

Оцінка
( Поки що оцінок немає )
Поділитись в соцмережах
Додати коментар