Нерівності лінійні та квадратні Алгебра
Нерівності: лінійні та квадратні. Алгебра 9 клас
Функції: властивості та графіки функцій (лінійні, парабола, корінь, гіпербола, модуль) Алгебра
Функції: властивості та графіки функцій (лінійні, парабола, корінь, гіпербола, модуль). 9 клас. Алгебра
Алгебра. Розв'язування квадратних рівнянь та рівнянь, які зводяться до квадратних Алгебра
Розв’язування квадратних рівнянь та рівнянь, які зводяться до квадратних. 9 клас. Алгебра
Тотожні перетворення раціональних виразів Алгебра
Тотожні перетворення раціональних виразів. 9 клас. Алгебра
Алгебра. Формули скороченого множення та їх застосування Алгебра
Формули скороченого множення та їх застосування. 9 клас. Алгебра
Алгебра. Повторення теми комбінаторика, теорія ймовірності та статистика Алгебра
Повторення теми: “Комбінаторика, теорія ймовірності та статистика”. 9 клас. Алгебра
Алгебра. Маніпуляції графічною інформацією Алгебра
Маніпуляції графічною інформацією. 9 клас. Алгебра
Алгебра. Початкові відомості про статистику графіки, таблиці, діаграми Алгебра
Початкові відомості про статистику: графіки, таблиці, діаграми. 9 клас. Алгебра
Алгебра. Розв'язування задач на класичне означення ймовірності Алгебра
Розв’язування задач на класичне означення ймовірності. 9 клас. Алгебра
Алгебра. Класичне означення ймовірності Алгебра
Класичне означення ймовірності. 9 клас. Алгебра