Узагальнення знань курсу хімії за 8 клас Хімія
Узагальнення знань курсу хімії за 8 клас
Неорганічні речовини – представники основних класів у будівництві й побуті Хімія
Неорганічні речовини – представники основних класів у будівництві й побуті. Хімія. 8 клас
Хімія. Демонстраційна практична робота «Розв’язування експериментальних задач Хімія
Демонстраційна практична робота “Розв’язування експериментальних задач”. 8 клас. Хімія
Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук. Розв’язування розрахункових задач за рівняннями хімічних реакцій Хімія
Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук. Перетворення речовин. 8 клас. Хімія
Хімія. Розв’язування комбінованих задач Хімія
Розв’язування комбінованих задач. 8 клас. Хімія
Хімія. Алгоритм розв’язування розрахункових задач на суміші Хімія
Алгоритм розв’язування розрахункових задач на суміші. 8 клас. Хімія
Хімія. Алгоритм розрахунків за хімічними рівняннями маси та об’єму реагентів Хімія
Алгоритм розрахунків за хімічними рівняннями кількості маси та об’єму, речовин реагентів та продуктів реакції. Приклади розв’язування задач. 8 клас. Хімія
Хімія. Демонстраційна практична робота Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук Хімія
Демонстраційна практична робота “Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук”. 8 клас. Хімія
Хімія. Солі в природі, використання, вплив на довкілля та організм людини. Способи добування солей Хімія
Солі в природі, використання, вплив на довкілля та організм людини. Способи добування солей. 8 клас. Хімія
Хімія. Середні солі. Фізичні та хімічні властивості. Поняття про кислі солі Хімія
Середні солі. Фізичні та хімічні властивості. Поняття про кислі солі. 8 клас. Хімія