11 клас. Хімія. Розв’язок типових задач Хімія
Розв’язок типових задач. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку. Урок №2. Хімія 11 клас
Характеристика амоніаку Хімія
Сполуки неметалічних елементів з гідрогеном. Характеристика амоніаку. Особливості його водного розчину. 11 клас. Хімія
Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування Хімія
Сполуки неметалічних елементів з гідрогеном. Характеристика гідроген хлориду та гідроген сульфіду. Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування. 11 клас. Хімія
Оксиди неметалічних елементів. Їхні загальні хімічні властивості Хімія
Оксиди неметалічних елементів. Їхні загальні хімічні властивості. 11 клас. Хімія
Хімія. Окисні та відновні властивості неметалів. Застосування неметалів Хімія
Окисні та відновні властивості неметалів. Застосування неметалів. 11 клас. Хімія
Хімія. Хар-ка неметалічних елементів, їхнє розташування у періодичній системі Хімія
Характеристика неметалічних елементів. Поняття про алотропію. Явище адсорбції. 11 клас. Хімія
Оксид і гідроксид алюмінію. Дослідження амфотерних властивостей сполук алюмінію Хімія
Оксид і гідроксид алюмінію. Дослідження амфотерних властивостей сполук алюмінію. 11 клас. Хімія
Хімія. Алюміній. Поширення у природі. Характеристика елемента. Властивості простої речовини Хімія
Алюміній. Поширення у природі. Характеристика елемента. Властивості простої речовини. 11 клас. Хімія
Хімія. Сполуки феруму Хімія
Сполуки феруму. Основні властивості ферум(ІІ) оксиду та амфотерні ферум(ІІІ) оксиду. Окисно-відновні реакції за участі сполук Ге2+ і РеЗ+. 11 клас. Хімія
Хімія. Металеві сплави та їх застосування. Ферум Хімія
Металеві сплави та їх застосування. Ферум. Характеристика елемента, валентні можливості. Фізичні і хімічні властивості заліза. 11 клас. Хімія